7 tip til afsendelse af farlige materialer

Skib farlige materialer

Farlige materialer er varer og produkter, der kræver særlig styring for at blive pakket, palleteret og indlæst. I nogle tilfælde kræver de specielle maskiner, udstyr og containere, der skal forsendes sikkert. Kort sagt er farlige materialer produkter, der kan udgøre en trussel mod levende væsener.  

Farlige materialer er forskellige i form, art og størrelse. De kan være alt fra flydende, faste og gasformige. F.eks. Kemikalier, flydende nitrogen, radioaktivt materiale, lithiumbatterier osv. Forsendelse af sådanne produkter kræver at få den krævede certificering og tilladelser, passende emballering og de relevante dokumenter.

I denne artikel vil vi tale om farlige stoffer og hvordan man identificerer dem og håndterer dem.

Hvordan man identificerer farlige stoffer?

Det er vanskeligt for både importører og eksportører at identificere, om deres produkter udgør en fare for levende organismer, fordi mange genstande, som vi daglig konsumerer, betragtes som farlige. Tag for eksempel parfume, maling og vaskevaskemiddel. De er klassificeret blandt farlige materialer .   

For at vide, om dit produkt betragtes som farligt eller ej, skal du bede din leverandør eller producenten om at give dig sikkerhedsdatabladet (MSDS). Dokumenterne indeholder information om produktets fysiske og kemiske specifikationer.

Generelt betragter de fleste lande eksplosiver, gasser, brændbare væsker, brandfarlige faste stoffer, spontant brændbart og farligt, når det er vådt, Oxidizer, organisk peroxid, Giftig (giftig), giftig inhalationsfare, smitsom stof, radioaktive materialer, ætsende stoffer og diverse farlige stoffer .

forordninger

Forsendelse og transport af farlige materialer er ikke enkel . Der er regler, der skal overholdes. Disse regler adskiller sig fra land til land. De reguleres således af forskellige organer afhængigt af transportformen . 

Internationalt reguleres transporten af ​​farlige materialer af International Air Transport Association (IATA), hvis de transporteres med fly International Maritime Organization (IMO), hvis de transporteres ad søvejen Med hensyn til landtransport afhænger det af det land, hvor produkterne er.  

For eksempel reguleres farlige materialer i USA i henhold til reglerne for farligt materiale (HMR) Det er et dokument udstedt af det amerikanske transportministerium (US DOT), der angiver specifikke instruktioner om håndtering af protokol, certificeringer, mærkning, træning, klasser, definitioner af farligt gods osv. 

7 tip til transport af farlige materialer

Som vi nævnte tidligere, indeholder farlige materialer nogle daglig forbrugte ting, såsom lithiumbatterier og parfumer. Derfor håndteres og sendes de dagligt. Ved at give deres betydning og fare bør forsendere være omhyggelige med at håndtere dem. Her er 6 tip, du skal huske på, når du administrerer sådanne materialer.

Tilstrækkelig emballage Tilstrækkelig emballage er nødvendig for at transportere normalt gods sikkert og mere for farlige materialer. Derfor kræver farlige materialer særlig og korrekt emballage, så de ikke bringer liv i fare. Nogle farlige materialer er følsomme over for temperatur, fugtighed, fugtighed osv. Disse skal sendes i specielle containere.      

Mærkning Mærkning af dine farlige varer er lige så vigtig som korrekt emballage. Disse produkter er farlige, og de forårsager nogle katastrofale hændelser. De rigtige etiketter og klistermærker er nødvendige og skal være synlige på pakken for at advare og alarmhandlere. Det anbefalede, at du informerer håndtererne om din farlige last med koden International Maritime Dangerous Goods (IMDG) eller FN's nummer af lasten, der angiver, hvor farlig den er.    

Korrekt dokumentation Det er meget kompliceret og betydningsfuldt at få de rigtige dokumenter til afsendelse af farlige materialer. Told og beslægtede organer administrerer omhyggeligt sådanne materialer. Farlige stoffer klassificeres i forskellige klasser, og hver klasse kræver forskellige dokumenter. Sørg derfor for, at du har de rigtige dokumenter, så din last kan deklareres korrekt og ryddes til transport og håndtering.  

Certifikat For at kunne sende farlige materialer skal du have et certifikat. Du kan få certifikatet efter deltagelse i træningssessioner. Certifikater for levering af farlige materialer har gyldighedsperioder. Derudover er der forskellige typer certifikater, og hver klasse af farlige materialer kræver en bestemt type.   

Forsikring Farlige materialer er farlige, og du vil ikke være ansvarlig for dem uden at have forsikring til at dække din ryg. Uanset hvilken transportform det er, har du brug for forsikring for at dække den potentielle fare.      

Plan på forhånd Processen med transport af farlige materialer er kompliceret, og det involverer en stor belastning med papirarbejde. At få dokumentet og få dem klar er tidskrævende. Derfor skal du planlægge mindst 3 måneder før den forventede fragtdag. Du skal også booke plads til din forsendelse mindst tre uger i forvejen. Luftfartsselskaberne tager nogen tid at godkende på forsendelse af farlige materialer .   

Vi råder dig til omhyggeligt at beskæftige dig med farlige materialer og informere alle involverede parter om arten af ​​din forsendelse.

 

0 kommentarer:

Indsend en kommentar